Mgr. Matúš HRUBOVČÁK

Disertační práce

Morphology of the Diminutive from the Diachronic Perspective: A Comparative Analysis of English, Slovak and Czech

Morphology of the Diminutive from the Diachronic Perspective: A Comparative Analysis of English, Slovak and Czech
Abstract:
The dissertation deals with a frequently studied topic of diminutives only this time from a fresh perspective. Diminutives are studied diachronically with the main focus on their actual pragmatic use in historical literary texts. The dissertation contains a theoretical and an analytical part. The former discusses the somewhat problematic notions of the diminutive meaning and form both diachronically …více
Abstract:
Predkladaná práca sa zaoberá často študovanou témou deminutív, ale prináša čerstvý pohľad. Deminutíva analyzujeme diachrónne s dôrazom na ich pragmatické použitie v historických literárnych textoch. Práca je delená na teoretickú a analytickú časť. V prvej časti sa venujeme problematickým aspektom významu a tvaru deminutív, predstavujeme teoretický rámec diachrónnej pragmatiky a napokon mapujeme spôsoby …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBOVČÁK, Matúš. Morphology of the Diminutive from the Diachronic Perspective: A Comparative Analysis of English, Slovak and Czech. Ostrava, 2016. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk

Práce na příbuzné téma