Jiří KUŽEL

Bakalářská práce

Optimalizace výrobního uspořádání - layout v moderním prostředí štíhlé výroby

Optimizing of production system ? layout in the modern environment of lean manufacturing
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního uspořádání. Je rozdělena do několika částí. V první části si uvedeme metody, které slouží právě k optimalizaci výrobních procesů. Druhá část je věnována rozmístění pracovišť. V poslední části je pak navržena modelová firma s následujícím řešením.
Abstract:
The present work is aimed at optimizing the production structure. It is divided into several parts. In the first part of the Insert method, which is precisely to optimize production processes. The second part is devoted to the deployment sites. The last part of the proposed business model with the following solution.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2011
Identifikátor: 34568

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Juraj Kudry

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUŽEL, Jiří. Optimalizace výrobního uspořádání - layout v moderním prostředí štíhlé výroby. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická