Bc. Klára Valová

Diplomová práce

Spokojenost poutníků s cyrilo-metodějskou trasou Sv. Kopeček - Velehrad jako podklad pro vytvoření dalších poutních stezek

Satisfaction of pilgrims with the Cyrillo-methodian route as a basis for the creation of other pilgrimage paths.
Anotace:
VALOVÁ, K. Spokojenost poutníků s Cyrilometodějskou trasou jako podklad pro vytvoření dalších poutních stezek. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Tato diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti a potřeb poutníků navštěvujících Cyrilometodějskou poutní trasu ze Svatého Kopečku na Velehrad. V rámci teoretické části je na základě odborné literatury popsán význam a historie …více
Abstract:
VALOVÁ, K. Satisfaction of pilgrims with the Cyrillo-methodian route as a basis for the creation of other pilgrimage paths. Diploma thesis. Brno: Mendel university in Brno, 2018. The diploma thesis deals with the satisfaction and needs of pilgrims visiting the Cyrillo-methodian pilgrimage route from Svatý Kopeček to Velehrad. The theoretical part, based on academic literature, describes the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
  • Oponent: Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia