Bc. David Liškutin

Diplomová práce

Mezinárodní úprava práva na informace o stavu životního prostedí

International amendment of law to information about environmental condition
Anotace:
Tuto práci jsem věnoval problematice svobodného přístupu k informacím o životním prostředí. Toto téma jsem si zvolil z důvodu současného značného rozvoje a budoucí potenciální důležitosti této problematiky. V úvodní části jsem zakotvil samotné právo na informace v obecné podobě, tak jak je obsaženo ve dvou základních dokumentech mezinárodního práva: v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech …více
Abstract:
The work is concerning to the topic of free access to environmental information in international area with a try to make an elementary comparison of concrete legal orders of the states in European region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta