Pavel Zimmermann

Bakalářská práce

Optimalizace organizační struktury podniku

Optimalization of organization structure of the company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Optimalizace organizační struktury“ je rozbor, analýza a optimalizace organizační struktury podniku XYZ, s.r.o. První část je věnována teoretickým poznatkům z oblasti organizování a organizační struktury. V praktické části analyzuji organizační strukturu spolupracujícího podniku a navrhuji takové úpravy vnitřní hierarchie, které povedou k lepšímu stupni organizovanosti. …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis: “Optimization of organizational structure” is to analyze and optimize an organizational structure. The thesis is divided into two parts, the first part is concentrated on describing the theory of organizing and organizational structures. In the second part I will analyze the organizational structure of an existing company, XYZ, s.r.o. and suggest structural changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta