Ing. Jana Sedláčková

Bakalářská práce

Internet věcí (IoT) - vzdálený monitoring a analýza dat z hydrogeologického vrtu

The Internet of Things (IoT) - The Remote Monitoring and Analysis of Data from a Hydrogeological (Underground) Borehole
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout řešení pro vzdálený monitoring a analýzu dat z hydrogeologického vrtu pomocí sítě IoT. Po základní rešerši dané problematiky je zde popsán výběr vhodné technologie přenosu, výběr čidla a hladinoměru. Součástí řešení je také návrh struktury databáze vhodné pro ukládání dat, a dále vytvoření aplikace v jazyce Java, která posílaná data přijímá, a aplikace, která …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to design a solution for remote monitoring and analysis of data from a hydrogeological well through the IoT network. After a basic research of this issue, a selection of suitable transmission technology, sensor and waterlogger is described. The solution also includes designing a database suitable for storing data, and creating a Java application that receives data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedláčková, Jana. Internet věcí (IoT) - vzdálený monitoring a analýza dat z hydrogeologického vrtu. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma