JUDr. Roman Zapletal, LL.M.

Disertační práce

Pracovní smlouva a projevy autonomie vůle při vzniku pracovního poměru

Employment Contract and Manifestations of Principle of Autonomy of Will within Commencement of Employment Law Relationship
Anotace:
Tématem této disertační práce je pracovní smlouva a projevy autonomie vůle smluvních stran při vzniku pracovního poměru. V souladu s primátem jmenované vůdčí soukromoprávní zásady při uzavírání pracovní smlouvy jsou prezentovány její konkrétní projevy v jednotlivých rovinách. Manifestace autonomie vůle smluvních stran pracovního poměru jsou dále detailně analyzovány ve vztahu k jak obligatorním, tak …více
Abstract:
This dissertation focuses on the employment contract and manifestations of the autonomy of the will of the contracting parties within the commencement of an employment relationship. In accordance with the primacy of the named guiding principle of private law in the area of concluding an employment contract, its particular manifestations are presented in its distinguished dimensions. The manifestations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2023
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D., doc. JUDr. Viktor Križan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Pracovní právo