Theses 

Pohádky před spaním pro předškolní věk – Zuzana Pustaiová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Zuzana Pustaiová

Bakalářská práce

Pohádky před spaním pro předškolní věk

Bedtime story for pre-school age

Anotace: Bakalářská práce zpracovává téma pohádky před spaním. Uvedeny jsou definice a typologie pohádek. Je definována a klasifikována pohádka před spaním, jsou určeny její znaky. Dále je charakterizováno období předškolního věku, především z hlediska kognitivního vývoje. Za pomoci odborné literatury je popsán vliv pohádky na rozvoj dítěte v oblasti představivosti, sociálního vývoje, emočního rozvoje, paměti, komunikace a sluchového vnímání. Pozornost je věnována vztahu dítěte a mateřské školy. Je popsána organizace vzdělávání v mateřské škole a možnosti zařazení práce s pohádkou do režimu dne. Cílem dotazníkového šetření, které bylo stěžejní pro praktickou část, bylo zjistit povědomí rodičů dětí předškolního věku a učitelů mateřských škol o pohádkách před spaním, zda tento žánr znají, a pokud ano, zda pohádky tohoto typu pro četbu dětem využívají. Na základě získaných dat, byla provedena analýza výsledků, z níž byl vyvozen závěr.

Klíčová slova: pohádky před spaním, věk předškolní, škola mateřská, pohádka autorská

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Čuřín

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 9. 2018 dostupné: světu
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:42, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz