Bc. Michal Nejedlý

Master's thesis

Reálné opce - prodej před ztrátou

Real options - sale before loss
Abstract:
Metoda reálných opcí se zabývá oceněním flexibility podniku, oceněním hodnoty reálných práv na dodatečné rozhodnutí vlastníka či manažera a hodnoty možnosti flexibilně reagovat na změny trhu, tato práva mohou být klíčová pro existenci podniku a vývoj jeho hodnoty v situacích neočekávaného vývoje trhu. V prostředí nejistoty se tvorba finančních plánů a stanovování hodnot projektů a podniků stává nepřesná …more
Abstract:
The method of real options is engaged valuation the company flexibility, recognizing the value of real options for further decision of the owner or manager and value the flexibility to respond to market changes, these rights may be crucial for the company's survival and development of its value in situations of unexpected market developments. In an environment of uncertainty, creating financial plans …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní