BcA. Stanislava Rožnovská

Diplomová práce

Krizový management divadelního festivalu

The Crisis Management of Theatre Festival
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem krizového managementu v obecné rovině i jeho aplikováním na oblast managementu kulturních organizací, konkrétně na řízení divadelních festivalů. Práce se postupně věnuje obecnému krizovému managementu s výhledem jeho využití pro divadelní festivaly, rizikovým faktorům ovlivňujícím realizaci festivalů (financování, marketing, program, lidské zdroje a vnější okolnosti …více
Abstract:
This Master’s thesis deals with the phenomenom of the crisis management in general and also with it‘s application on the management of cultural organizations, specifically on the management of theatre festivals. The thesis is dedicated to the crisis management focusing on the application on theatre festivals, to risk factors influencing the festival‘s realization (funding, marketing, program, human …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, dipl. um.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře