BcA. Stanislava Rožnovská

Master's thesis

Krizový management divadelního festivalu

The Crisis Management of Theatre Festival
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem krizového managementu v obecné rovině i jeho aplikováním na oblast managementu kulturních organizací, konkrétně na řízení divadelních festivalů. Práce se postupně věnuje obecnému krizovému managementu s výhledem jeho využití pro divadelní festivaly, rizikovým faktorům ovlivňujícím realizaci festivalů (financování, marketing, program, lidské zdroje a vnější okolnosti …more
Abstract:
This Master’s thesis deals with the phenomenom of the crisis management in general and also with it‘s application on the management of cultural organizations, specifically on the management of theatre festivals. The thesis is dedicated to the crisis management focusing on the application on theatre festivals, to risk factors influencing the festival‘s realization (funding, marketing, program, human …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, dipl. um.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management