Barbora Bezáková

Diplomová práce

Moje cesta k uvědomělému pohybu (Uvědomělé bytí na jevišti)

Conscious existence on the stage
Anotace:
Diplomová práce „Moje cesta k uvědomělému pohybu“ vychází z osobního zážitku, který považuji ve svém studiu na JAMU za zlomový. S využitím odborné literatury rozebírám základní předpoklady hereckého projevu nutné k uvědomělé práci s tělem. Vzhledem k získaným poznatkům analyzuji studium v ateliéru doc. MgA. Lukáše Riegra, PhD. a práci během zkoušení bakalářského projektu „Nože do slepic“. Popisuji …více
Abstract:
This diploma thesis is based on a personal experience, which I consider as the breaking one during my studies at JAMU. With usage of expert literature I will define basic premises of acting profession which are necessary to be conscious of our body. Considering the acquired knowledge I analyse the studies in atelier of Lukáš Rieger and analyse the working process on the performance “Knives in Hens …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Igor Dostálek
  • Oponent: doc. Mgr. Hana Halberstadt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/fgpol/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Činoherní herectví