Antonio Nikoloski

Bakalářská práce

Hasičský záchranný sbor v Praze z pohledu logistiky

Fire rescue service of Prague from a logistical point of view
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je Hasičský záchranný sbor v Praze z pohledu logistiky. Hasičský záchranný sbor má zásadní úkol, chránit životy obyvatel hlavního města a jejich majetek před požáry a pomáhat jim při mimořádných událostech. Tyto události mohou být způsobené jak lidskou činností, tak určitými přírodními živly. Dále bude popsán jednotný princip fungování Hasičského záchranného sboru, ve …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the Fire rescue service of Prague from a logistical point of view. Fire rescue services essential task is to protect citizens lives and properties in the capital city in case of fire and help them during emergency events. These events could be caused by human activities or by natural forces. The following parts will describe functioning of the Fire rescue service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Irena Mrvíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54732