Antonio Nikoloski

Bachelor's thesis

Hasičský záchranný sbor v Praze z pohledu logistiky

Fire rescue service of Prague from a logistical point of view
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je Hasičský záchranný sbor v Praze z pohledu logistiky. Hasičský záchranný sbor má zásadní úkol, chránit životy obyvatel hlavního města a jejich majetek před požáry a pomáhat jim při mimořádných událostech. Tyto události mohou být způsobené jak lidskou činností, tak určitými přírodními živly. Dále bude popsán jednotný princip fungování Hasičského záchranného sboru, ve …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the Fire rescue service of Prague from a logistical point of view. Fire rescue services essential task is to protect citizens lives and properties in the capital city in case of fire and help them during emergency events. These events could be caused by human activities or by natural forces. The following parts will describe functioning of the Fire rescue service …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Michal Mervart
  • Reader: Irena Mrvíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54732