Bc. Michal Babic

Diplomová práce

Návrh a realizácia programových modulov pre konkrétny nemocničný informačný systém

The design and realisation of software modules in the concrete hospital information system
Abstract:
This master's thesis is analyzing a possible usage of a custom modules for the Hospital needs. More specifically, it considers an implementation of the selective modules in proprietary software. The aim is to have appropriate design for creating a new requirements and modules, taking into account the existing system with effective implementation of new requirements. Assignment is an analysis of critical …více
Abstract:
Diplomová práca analyzuje možnosti informačného systému a nasadenie modulov pre potreby nemocnice. Konkrétne analyzuje návrh a realizáciu vybraných modulov pre vlastný informačný systém. Cieľom je vhodný návrh vytvorenia nových požiadaviek a modulov vzhľadom na možnosti existujúceho systému a efektívne implementovanie nových požiadaviek. Úlohou je analýza kritických bodov pre nutnú optimalizáciu za …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Ing. Radoslav Forgáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.