Theses 

Realizace převrácené třídy a rozvoj mentorských dovedností učitele v synergii s moderními technologiemi – Mgr. Patrik KOČÍ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Fyzika / Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové)

Mgr. Patrik KOČÍ

Rigorózní práce

Realizace převrácené třídy a rozvoj mentorských dovedností učitele v synergii s moderními technologiemi

The Realization of Flipped Classroom and Teacher's Mentoring Skills in Synergy with Modern Technologies

Anotace: Rigorózní práce se věnuje integraci vyučovacích metod, které se snaží o zvýšení aktivizace žáků ve vyučovacím procesu. Již první kapitoly jsou propojeny s hlavním cílem práce, což je popis realizace vyučovacích metod v gymnaziálním studiu se zaměřením na přírodní vědy. Práce se zaměřuje i na objektivní výsledky nestandardizovaných a standardizovaných žákovských dotazníků. Téma práce je propojeno s myšlenkou převrácené třídy, která přenáší pracovní úkoly na žáka a učitele vnímá jako mentora a motivující prvek, který dokáže žáky směřovat správným směrem. Dílčí cíle se zaměřují na aktivizační vyučovací metody podporující převrácenou třídu, dále sledují názory žáků na vyučovací metody převrácené třídy a dílčím cílem je také pedagogický výzkum související s implementací Google Apps a SlidesLive do praxe. Hlavním přínosem je rozpracování implementace digitálních technologií do vyučovací jednotky, včetně hodnocení praktické realizace v desítce různých projektů.

Abstract: Thesis deals with the teaching methods´ integration try to increase a students´ activation during the teaching process. The first chapters are connected with teaching methods´ implementation at grammar school. It is focused on natural science education, difficulties during implementation, evaluation, own opinions´ sharing and students´ questionnaires. The flipped teaching makes efforts to bring working tasks closer to a student. A teacher is seen as a mentor and motivating element that is able to lead students properly. The main contribution is the practical part that refers to students´ home preparation in which they learn and then this could be applied during school teaching. The practical part is focused on a modern presentation called SlidesLive that encourages inverted teaching. Another described application is Google Classroom as an effective list of tasks, shared materials, video links, issues´ discussion, overview of homework and projects. Online sharing changes the perception of school from closed knowledge sources that are presented at school to open cloud system which is available wherever and whenever.

Klíčová slova: Aktivizující metody ve fyzice, SlidesLive ve fyzice, Google Apps ve fyzice, mentální mapování ve fyzice, YouTube videokanál školy, vzdělávání, didaktika, metodika, převrácená třída

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50625 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

KOČÍ, Patrik. Realizace převrácené třídy a rozvoj mentorských dovedností učitele v synergii s moderními technologiemi. Ostrava, 2018. rigorózní práce (RNDr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:21, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz