Magdaléna Paráčková

Bachelor's thesis

Wabi-sabi - umění nedokonalosti a krása neobvyklosti

Wabi-sabi - the art of imperfection and the beauty of unusualness
Anotácia:
Tato bakalářská práce slouží k probádání a následnému popsání hranic toho, co je spojováno s japonským ustáleným slovním spojením wabi-sabi. Tedy tím, co je považováno za esenciální princip hledání a nalézání krásna v nedokonalosti. Práce se zabývá filosofickou definicí pojmu, jeho vysledováním napříč historií až k jeho samotným základům, následným vypozorováním charakteristických vlastností pojmu …viac
Abstract:
This bachelor thesis carries its purpose in describing the borders of what is connected to a Japanese term wabi-sabi. Wabi-sabi is an essential principle of finding beauty in imperfection. The thesis is focusing on a philosophical definition of the term, his context in history, and finally pointing out the characteristics of wabi-sabi – from a materialistic point of view as well as in the metaphysical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedúci: doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Kateřina Bláhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/yfxdn/