Bc. Miroslava KORSELTOVÁ

Diplomová práce

Problematika bolesti u seniorské populace

The issue of pain in senior population
Anotace:
Diplomová práce se v teoretické části zabývá stářím, patofyziologickými změnami organismu seniorů, specifiky ve farmakologii, farmakokinetice, farmakodynamice, možnými lékovými interakcemi. Dále se zabývá nefarmakologickými možnostmi léčby bolesti a algeziologickými postupy a trendy v současné době, historií organizované léčby bolesti a postoji odborných společností k léčbě bolesti. V praktické části …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the old age, pathophysiological changes of the elderly organism, specifics in pharmacology, pharmacokinetics, pharmacodynamics, possible drug interactions. It also deals with non-pharmacological possibilities of pain treatment and algesiological procedures and trends at present, the history of pain management and the attitude of professional societies to the treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Ján Cabadaj

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORSELTOVÁ, Miroslava. Problematika bolesti u seniorské populace. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech