Bc. Tereza Málková

Diplomová práce

Poznámky k reprezentaci lidského těla ve vědě a v umění se zaměřením na umění nových médií

Notes on the representation of the human body in science and art, with focus on new media performance
Anotace:
Magisterská diplomová práce si klade za cíl systematizovat uměleckou tvorbu využívající technologie, primárně se uplatňující v medicíně, pro účely umělecké. Budeme sledovat způsoby, jak se a) technické obrazy založené na vizualizaci bio-signálů lidského těla (EKG, EEG a GSR atd.) a b) protetické pomůcky uplatňují v uměleckých performancích. Vycházíme z předpokladu, že se jedná o případy umělecké tvorby …více
Abstract:
The diploma thesis aims to systematize artistic creation using technology, applying primarily in medicine, for the purposes of art. We will watch for ways to a) technical images based on visualization bio-signals of the human body (ECG, EEG and GSR etc.) and b) prostheses applied in artistic performances. We assume that this is a case of artistic creation, which forms the context of cybernetic paradigm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.