Theses 

Adaptace zaměstnanců ve vybraném podniku/ Adaptation of Employees in the Selected Company – Kateřina Kočová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina Kočová

Bakalářská práce

Adaptace zaměstnanců ve vybraném podniku/ Adaptation of Employees in the Selected Company

Anotace: Tato kvalifikační práce se zabývá adaptací zaměstnanců v konkrétním podniku. Adaptace neboli přizpůsobení se novým či změněným podmínkám v zaměstnání se týká roviny pracovní, sociální a firemní kultury. Smyslem bakalářské práce je aplikovat teoretické poznatky na potřeby konkrétní firmy. První část objasňuje téma adaptace zaměstnanců z teoretického hlediska, empirická část přináší představení firmy Best Coffee, s.r.o. a výsledky dotazníkového šetření.

Abstract: This qualification thesis devotes to adaptation of employees in a specific company. Adaptation or adjustment to new or changed conditions at work affects the level of employment, social and corporate culture. The purpose of the Bachelor Thesis is to apply the theoretical knowledge to specific company needs. The first part explains the topic of adaptation of employees from a theoretical perspective, the empirical part brings the introduction of the Company Best Coffee, s.r.o. and the results of the survey.

Klíčová slova: Adaptace zaměstnanců, adaptační proces, řízení adaptačního procesu, personální činnosti, firemní kultura, Adaptation of employees, adaptation process, control of the adaptation process, personnel activities, corporate culture

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:36, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz