Kateřina Kočová

Bakalářská práce

Adaptace zaměstnanců ve vybraném podniku/ Adaptation of Employees in the Selected Company

Anotace:
Tato kvalifikační práce se zabývá adaptací zaměstnanců v konkrétním podniku. Adaptace neboli přizpůsobení se novým či změněným podmínkám v zaměstnání se týká roviny pracovní, sociální a firemní kultury. Smyslem bakalářské práce je aplikovat teoretické poznatky na potřeby konkrétní firmy. První část objasňuje téma adaptace zaměstnanců z teoretického hlediska, empirická část přináší představení firmy …více
Abstract:
This qualification thesis devotes to adaptation of employees in a specific company. Adaptation or adjustment to new or changed conditions at work affects the level of employment, social and corporate culture. The purpose of the Bachelor Thesis is to apply the theoretical knowledge to specific company needs. The first part explains the topic of adaptation of employees from a theoretical perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/njv5cn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích