Theses 

Synergie řízení vztahů se zákazníky, projektového managementu a osobního time managementu ve webové agentuře – Bc. Karel Hák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Karel Hák

Diplomová práce

Synergie řízení vztahů se zákazníky, projektového managementu a osobního time managementu ve webové agentuře

Synergy of customer relationship management, project management and personal time management at web agency

Anotace: Diplomová práce se zabývá softwarovou podporou organizace práce a komunikace se zákazníky ve firmě specializované na výrobu a služby v oblasti webových řešení. Teoretická část práce nejprve zevrubně popisuje problematiku tří klíčových oblastí: řízení vztahů se zákazníky (CRM), projektového managementu a osobního time-managementu. Následně se zaměřuje na softwarovou podporu v těchto oblastech a provádí rešerši dostupných softwarových produktů. Praktická část práce se věnuje zjištění skutečných potřeb a problémů webové agentury ve stanovených klíčových oblastech. Následně provádí konfrontaci získaných poznatků s možnostmi produktů, dostupných na trhu a hledá možnosti optimalizace. Po zhodnocení situace je nakonec navržen jednotný systém, propojující všechny tři klíčové oblasti, který odpovídá zjištěným potřebám subjektu a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení efektivity práce.

Abstract: Diploma thesis deals with software support of work organization and communication with customer in a company specialized in manufacturing and services in the area of web solutions. At first, teoretical part describes in detail the problem three key areas: customer relationship management (CRM), project management and personal time-management. Then focuses on software support in these areas and carried out a search of available software products. The practical part deals with establishing actual needs and problems of web agency specified in key areas. Then compares findings with the possibilities of products available in the market and looking for optimization opportunities. Finally, after assessing the situation is designed uniform system, connecting all three key areas, which corresponds to identified needs of company and helps to increase work efficiency.

Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, crm, project management, projektový management, osobní time management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petra Budíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:35, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz