Bc. Vladimíra Skalická

Bachelor's thesis

ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

ADHD - Attention Deficit Hyperaktivity Disoder
Abstract:
Bakalářská práce „ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou“ popisuje terminologii a etiologií postižení, jeho příznaky a výskyt v populaci. Zabývá se přístupem rodiny a školy k dětem s tímto postižením a možností využití terapií při jejich reedukaci. V případové studii je popsán chlapec se syndromem ADHD a mentální retardací. Pozorování potvrdilo, že všechny použité terapie měly pozitivní …more
Abstract:
The bachelor work "ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder" gives an overview of the terminology and etiology of this disablement, its symptoms and incidence in population. The work deals with the approach of family and school to disabled children and the possible therapies in the reeducation process. In the case study a boy with ADHD and mental disability is described. The research bore out …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta