Bc. Jana Šteyerová

Diplomová práce

Právní aspekty vztahu mezi zdravotnickým personálem a pacientem s omezenou svépravností

Legal Aspects of the Relationship between the Medical Staff and Pacient with limited Legal Capacity
Anotace:
V této diplomové práci se zabývám analýzou právní úpravy vztahu mezi zdravotnickým personálem a pacientem s omezenou svéprávností včetně nezletilých. Popisuji práva a povinnosti smluvních stran. K provedení zákroku je potřeba získat souhlas pacienta poté, co byl o zákroku řádně informován. Bez souhlasu lze hospitalizovat pacienta nebo provést zákrok pouze ve vymezených případech. Dále rozebírám, že …více
Abstract:
In this thesis I analyse the regulation of the relationship between the medical staff and patients with limited legal capacity, including minors. I describe the rights and obligations of the parties. To perform the procedure is necessary to obtain the patient's consent after being duly informed about the procedure, without the consent the patient can be hospitalized or surgery can be performed only …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta