Bc. Lucie Machová

Diplomová práce

Analýza dynamiky plavenin ve vodních tocích: vliv průtoku, lokalizace srážek a vlastností povodí

Temporal pattern analysis of suspended solids in rivers: linkages to discharge, precipitation distribution and catchment characteristics
Anotace:
Plaveniny ve vodních tocích jsou důležitou matricí podílející se na transportu prvků a polutantů, proto jsou často studovány z kvalitativního hlediska. Důležitý je ovšem i kvantitativní aspekt plavenin, který odráží erozně-sedimentační procesy v povodí. Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit časovou dynamiku plavenin na vybraných stanicích vodních toků Svitava a Bečva a analyzovat jejich vztah k potenciálně …více
Abstract:
Suspended sediments in rivers are an important matrix involved in the transport of elements and pollutants, so they are often studied from a qualitative point of view. However, what is also important is the quantification aspect of such suspended sediments, which reflects erosion-sedimentation processes in the basin. The aim of this diploma thesis was to evaluate the temporal dynamics of suspended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Janál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzická geografie / Fyzická geografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.