Bc. Marian Kosek

Bakalářská práce

Rap: minulost, současnost, společné a rozdílné rysy a kontexty jeho mezinárodních podob

Rap: The past, the present, similarities and differences and the contexts of its international forms
Anotace:
Tématem bakalářské práce je popis rapové kultury od jejího vzniku do současnosti, přehled nejzásadnějších jmen kultury, včetně jejich tvorby a komparace dvou kulturních forem - britský grime a americký rap.
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is description of rap culture from its origin to present, over-view of the most essential names of culture, including their production, and comparison of two cultural forms – the British grime and the American rap.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Opekar, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Bernkopf

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia