Theses 

Hodnocení v předmětu tělesná výchova na základní škole – Sidonie Ilšnerová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Sidonie Ilšnerová

Master's thesis

Hodnocení v předmětu tělesná výchova na základní škole

Evaluation in P.E. classes at the first grade of elementary schools

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá hodnocením žáků na 1. stupni základních škol. Práce je rozdělena na dvě části, přičemž teoretická popisuje způsoby hodnocení žáků při hodinách tělesné výchovy. Zkoumá typy, formy, současné trendy a dovednosti v hodinách tělesné výchovy. Práce je také zaměřená na celkové pojetí a vysvětlení rámcového a následně školního vzdělávacího programu.Druhá část se zabývá otázkami týkající se výuky tělesné výchovy a hodnocením žáků při hodinách tělesné výchovy z pohledu učitelů 1. stupně základního školy. Hlavní výzkumnou metodou byl dotazník.

Abstract: This thesis deals with the evaluation of pupils of primary school. This work is divided into two parts, the theoretical part discusses ways of evaluation pupils during physical education classes. Thesis researches types, forms, current trends and skills in P.E. classes. Work is also focused on the overall concept and school education program.The second part is practically oriented and deals with issues related to P.E., points out to problems in the pupils’ evaluation in P.E. classes from the perspective of an elementary school teacher. Main research method was questionnaire.

Keywords: hodnocení, základní škola, tělesná výchova

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2015
  • Supervisor: Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dana Feltlová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Text práce Text práce
P_loha.pdf P_loha.pdf
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 07:24, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz