Bc. Petra KLOUČKOVÁ

Diplomová práce

Stanovení chloridu sodného ve vybraných potravinách

Determination of sodium chloride in selected foods
Anotace:
Tato práce je zaměřena na argentometrické stanovení chloridu sodného v bramborových lupíncích. Cílem práce bylo nalézt postup, kterým lze určit množství chloridu sodného v bramborových lupíncích. Je velmi důležité, aby tato metoda byla spolehlivá, praktická a rychlá. Zároveň by tento postup měl být aplikovatelný na středních školách. Podstatná část této práce je zaměřena na určení NaCl obsaženého v …více
Abstract:
This work was focused on argentometric determination of sodium chloride in potato chips. The aim of this work was to find out a procedure that would help to reliably, practically and quickly measure the amount of the sodium chloride in potato chips. Parallelly this procedure should be easy and undemanding so that it could be applicable to secondary schools. A significant part of this work is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLOUČKOVÁ, Petra. Stanovení chloridu sodného ve vybraných potravinách. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická