Denisa Dúbravová

Bakalářská práce

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti

Education and Development of Emplozees as a Tool Competitiveness Increase
Abstract:
DÚBRAVOVÁ, Denisa: Education and development of Employees as a Tool Competitiveness Increase. [Bachelor thesis]. Banking Institute - College of banking in Prague, foreign University Banská Bystrica. Department of Finance, Accounting and Insurance. Supervisor: Ing. Adriana Zliechovcová. Year of defense: 2013, Number of pages: 80. Bachelor thesis focuses on employee education and development as a toll …více
Abstract:
DÚBRAVOVÁ, Denisa: Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Adriana Zliechovcová. Rok obhajoby: 2013. Počet strán 80. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzdelávania a rozvoja zamestnancov v …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Ján Lacek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK