Ing. Monika Duffková

Bakalářská práce

Právní úprava hospodaření s majetkem státu

Legal Regulations of State Property Management
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá právní úpravou hospodaření s majetkem státu. Definuje základní pojmy spojené s hospodařením s majetkem státu a podrobněji je rozvádí, shrnuje hlavní právní předpisy spojené s touto problematikou od ústavního pořádku České republiky až po prováděcí vyhlášky. Popisuje problematiku vymezenou právní úpravou hospodaření s majetkem státu, od základních povinností při hospodaření …více
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with the legal regulations of state property management. It defines fundamental terms connected with the state property management and elaborates them in a more detailed way. It summarizes the main legal regulations connected with this topic from the constitutional order of the Czech Republic to the executive ordinances. The Bachelor Thesis describes the points at issue determinated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Böhm
  • Oponent: Mgr. Tereza Jandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS