Mgr. Michaela Sýkorová

Bakalářská práce

Návykové látky a poruchy chování žáků s mentálním postižením

Addictive substances and behaviour of primary school pupils
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu návykových látek na chování žáků s mentální retardací.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the impact of drugs on the behavior of students with mental retardation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta