Veronika Skubíková

Bakalářská práce

Možnosti rozvoja cestovného ruchu v danom regióne – región Liptov

Opportunities to develop tourism in the region – the region Liptov
Abstract:
Goal of this work is to focus on the formulation of development strategies Liptov tourism and its future importance for a given area. This work is a solution to the development of tourism, which defines the possibility to improve the current situation Liptov terms of tourism development, visitors attractive environment and places for rest and leisure. It is here proposed strategy implemented in ambient …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je zameranie sa na formuláciu stratégie rozvoja časti Liptova v oblasti cestovného ruchu a jeho budúci význam pre vymedzenú oblasť. V tejto práci je navrhnuté riešenie rozvoja cestovného ruchu, ktorá definuje možnosti ku zlepšeniu súčasného stavu Liptova z pohľadu rozvoja cestovného ruchu, návštevnícka atraktivita prostredia a miesta pre odpočinok a trávenie voľného času. Je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK