Bc. Peter Macsek

Diplomová práce

Role NDRG1 v regulaci EGFR signalizace u neuroblastomu

The role of NDRG1 in EGFR signaling of neuroblastoma
Anotace:
Protinádorové účinky proteinu NDRG1 (N-myc downstream-regulated gene 1) jsou předmětem studia již téměř dvě desetiletí. Nedávno byla částečně objasněna jejich role v regulaci EGFR (Epidermal growth factor receptor) signalizace u karcinomu pankreatu. Navíc, nová terapeutika ze skupiny thiosemikarbazonů dokázala navýšit expresi genu NDRG1, čímž umožňují propagaci jeho antineoplastických účinků. Buněčný …více
Abstract:
Tumor suppressive effects of NDRG1 (N-myc downstream-regulated gene 1) protein have been the subject of study for almost two decades. Recently, its role in the regulation of EGFR (Epidermal growth factor receptor) signaling pathway in pancreatic carcinoma has been partially elucidated. Furthermore, novel therapeutics from the group of thiosemi¬carbazone¬s were found to enhance NDRG1 expression and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.