Theses 

Návrh uživatelského rozhraní webové aplikace – Eva Vilémová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Eva Vilémová

Bakalářská práce

Návrh uživatelského rozhraní webové aplikace

User Interface Design Web Applications

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou návrhu uživatelských rozhraní. Jejím cílem je představit pojem uživatelského rozhraní, jeho typy a pojem uživatele rozhraní včetně definování základních potřeb uživatele, které na rozhraní klade. Dále tato práce seznamuje čtenáře s pojmem Human Computer Interaction a předkládá základní pravidla a postupy tvorby uživatelských rozhraní. Tyto následně v praktické části aplikuje v návrh konkrétního uživatelského rozhraní webové aplikace pro benchmarkingové srovnávání strategií cestovního ruchu vybraných regionů. Závěrem je navržené rozhraní otestováno a na jeho základě jsou předložena konečná doporučení a návrhy na vytvoření uživatelského rozhraní pro tuto aplikaci.

Abstract: This bachelor thesis deals with the problem of user interface design. The goal of this thesis is to introduce the concept of the user interface, its types and terms of user interface including defining basic needs of the user related to this interface. Furthermore, this thesis introduce to reader concept of Human Computer Interaction and presents the basic rules and procedures of creating the user interface. These rules and procedures are in practical part applied to the specific user interface design of web application for benchmarking comparison of particular regions tourism strategies. Final result of this bachelor thesis is specific tested user interface on which bases are submitted final recommendations for creating ideal user interface for this application.

Klíčová slova: uživatel, design, paper prototyping, Human Computer Interaction, testování, webová aplikace, uživatelské rozhraní

Keywords: user interface, web application, design, paper prototyping, testing, user, Human Computer Interaction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Tomáš Kincl
  • Oponent: Michal Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42549


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 08:10, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz