Jonáš EICHINGER

Bakalářská práce

Syrská občanská válka - bojiště mocenského soupeření regionálních i mimoregionálních aktérů

Syrian civil war - a battleground for the power of regional and non-regional actors
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vysvětlit, kteří regionální a mimoregionální státní aktéři využívají syrskou občanskou válku jako bojiště pro vzájemné mocenské soupeření a jaký mají tyto mocenské střety vliv na její průběh.Výsledků v práci je dosaženo analýzou bilaterálních, případně multilaterálních vztahů u vybraných státních aktérů během syrské občanské války, v rozmezí let 2011-2018, přičemž je zohledněna …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explain which regional and extra-regional state actors use the Syrian civil war as a battlefield for mutual power rivalry and how these power clashes affect its course. The results in the work are achieved by analyzing bilateral or multilateral relations with selected state actors during Syrian civil war, between 2011 and 2018, taking into account their motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

EICHINGER, Jonáš. Syrská občanská válka - bojiště mocenského soupeření regionálních i mimoregionálních aktérů. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia