Kateřina TATALÁKOVÁ

Bakalářská práce

Atlas rozvoje venkova - obec s rozšířenou působností Vsetín

The atlas of rural development - municipality with extended competences of Vsetín
Anotace:
Práce se zabývá venkovskými obcemi na území SO ORP Vsetín. Cílem práce je zhodnocení venkovských obcí v SO ORP Vsetín na základě jejich demografických, sociálních a ekonomických charakteristik. Vybrané charakteristiky vychází ze statistických dat pro roky 2006 až 2020 a jsou prezentovány ve formě mapových výstupů. Práce je tak založena na analýze dat s využitím GIS, kdy zdrojem dat je především Český …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the rural municipalities in the territory of municipality with extended competences of Vsetín. The aim of the thesis is to evaluate the rural municipalities in SO ORP Vsetín on the basis of their demographic, social and economic characteristics. Selected characteristics are based on statistical data for the years 2006 to 2020 and they are presented in the form of maps …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Luděk Krtička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TATALÁKOVÁ, Kateřina. Atlas rozvoje venkova - obec s rozšířenou působností Vsetín. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta