Lucie Slavíková

Diplomová práce

Management dobrovolnictví v programu Pět P v Jindřichově Hradci

Volunteer Management in the 5P Program in Jindřichův Hradec
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dobrovolnictvím v sociálních službách. Cílem práce je na základě zjištěných dobrých praktik navrhnout ucelený set manažerských aktivit, vedoucích ke zlepšení práce s dobrovolníky v programu Pět P v Jindřichově Hradci, a to v oblasti získávání dobrovolníků, řízení jejich činnosti, kontroly, hodnocení, motivace a vztahu s veřejností. Práce se zabývá činností neziskových organizací …více
Abstract:
The thesis deals with volunteering in social services. The aim of the work is to suggest a comprehensive set of managerial activities based on identified good practices, which leads to the improvement of work with volunteers in the program "Pět P" in Jindrichuv Hradec, in the area of recruiting the volunteers, managing their activities, monitoring, evaluation, motivation and public relations. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2015
  • Vedoucí: Martin Luštický
  • Oponent: Lenka Havlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47893