Bc. Zuzana Stryjová

Bachelor's thesis

Manažerská role současného umělce

Present-day artists and their role as managers
Abstract:
Tato práce pojednává o problematice prolínání role umělce a manažerské role, kterou umělec zastává. Bakalářská práce zkoumá vztah umělec – manažer v českém kontextu. Cílem práce je zjistit do jaké míry je umění prosadit se, klíčové pro tvorbu umělce, a jakým způsobem manažerská role ovlivňuje nebo modifikuje tvorbu umělce.
Abstract:
In my bachelor thesis, I deal with the merging of the roles of artist and manager, and I explore the artist/manager relationship in the Czech environment. The aim is to find out how crucial artists’ self-assertion skills are and in what ways their roles as managers affect or modify their work.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.