Milan Jedlička

Bakalářská práce

Video pro propagaci oboru Inteligentní systémy s roboty

A Video for Intelligent Robot Systems Branch Promotions
Anotace:
Náplní práce je tvorba propagačního videa pro obor Inteligentní systémy s roboty. Úvodní část je věnována stěžejním parametrům videa ovlivňujícím jeho finální výstup. V kontextu s propagací je popsáno několik reklamních klipů z různých vysokých škol, jež jsou veřejně dohledatelné na internetu. Další část se zabývá editačními programy, nejvíce softwarem Vegas Pro, který je využit pro komplexní zpracování …více
Abstract:
Creation of video for the branch Intelligent robot systems is content of the thesis. Opening part describes the key parameters of video influencing its final output. In the context of propagation, several promotion clips from different high schools which are publicly available on internet are described. The next part deals with edit programs, especially software Vegas Pro which is used for the complex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jedlička, Milan. Video pro propagaci oboru Inteligentní systémy s roboty. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě