Ing. Jana Prüherová

Diplomová práce

Zavedení eura v ČR - připravenost a důsledky pro veřejnou správu a její dotační úřad

Implementation of euro to the CR - readiness and consequences for public administration and her grantly office
Anotace:
Česká republika je od 1.5.2004 členem Evropské unie a zbývá jí poslední krok k úplné integraci a to přijetí společné měny euro. Euro můžeme přijmout až ve chvíli, splníme-li tzv. maastrichtská konvergenční kritéria a setrváme minimálně dva roky v ERM II. Zavedení eura je proces s mnoha aspekty. Na jedné straně přináší řadu výhod, má však i své nevýhody. Pro veřejnou správu přijetí eura představuje …více
Abstract:
The Czech Republic is member of the European Union from 1.5.2004 and it remains the last step to full integration and receipt of common currency. We can take Euro until we meet the Maastricht convergence criteria and until we continue minimally two years in ERM II. The introduction of Euro is a process with a lot of aspects. On the one side it brings many advantages, but also it brings disadvantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Mirvald, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní