Bc. Hana Janás Macháčková

Diplomová práce

Pracovní spokojenost pracovníků v sociálních službách v domovech pro osoby ze zdravotním postižením

Job satisfaction of support workers in group homes for disabilities
Anotace:
Cílem této práce bude posouzení celkové úrovně pracovní spokojenosti pracovníků v sociálních službách v domovech pro osoby se zdravotním postižením a dále posouzení úrovně spokojenosti s některými aspekty jejich pracovního života, a to zejména s oblastí mzdy, kariérního růstu, se svými nadřízenými, s oblastí sociálních výhod, odměn, pracovních podmínek v organizaci, se svými spolupracovníky, s druhem …více
Abstract:
The aim of this thesis will be assessment of an overall level of job satisfaction of social services workers in group homes for the disabled and further the assessment of job satisfaction level in relation to some aspects of their work-life, especially in the area of salary, career growth, their superiors, social benefits, remuneration, workplace conditions in an organization, their coworkers, type …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bc. Alena Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO Institut

CEVRO Institut

Magisterský studijní program / obor:
Management sociálních služeb v evropském kontextu / Management sociálních služeb v evropském kontextu