Bc. Jiří Linhart

Bakalářská práce

Zabezpečovací detence

Protective Detention
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá novým ochranným opatřením v českém trestním právu, kterým je zabezpečovací detence. Tento institut byl do českého právního řádu zavedena po mnohaletých diskusích až s účinností zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy k 1. lednu 2009. Tato práce se zabývá druhy ochranných opatření …více
Abstract:
The topic of this bachelor´s thesis is the security detention system, a new type of protective measure in the Czech criminal legislation. This system wasn´t introduced in the Czech criminal justice system until the Act on Execution of the Security Detention System and on Amendment of Some Related Acts, No. 129/2008 Coll., as amended, became effective on 1st January 2009. This thesis deals with types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta