Lukáš Duspiva

Diplomová práce

Framework Spring Data pro řešení přístupu k datům v Java Enterprise aplikacích

Spring Data Framework as data access solution for Java Enterprise applications
Anotace:
Cílem této diplomové práce je přiblížit čtenáři tvorbu aplikační vrstvy pro přístup k datům pomocí frameworku Spring Data. Na úvod jsou představena teoretická východiska, která pomohou lépe pochopit řešenou problematiku. Následně je rozebrána vrstva pro přístup k datům a jsou nastíněny její základní možnosti implementace prostřednictvím známých návrhových vzorů. Hlavní část se pak zabývá popisem frameworku …více
Abstract:
The goal of this Diploma Thesis is to acquaint the reader with building of application data access layer using Spring Data framework. The initial part of thesis presents the theoretical background that will help better understand the issue being addressed. Subsequently is discussed the data access layer and are described it‘s basic implementation options referencing to known design patterns. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM3501

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 15. 1. 2015
 • Vedoucí: doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.
 • Oponent: prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses nldyw6 nldyw6/5
11. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
11. 3. 2015
12. 3. 2015
Kohout, J.
12. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.