Michal Mazur

Diplomová práce

Modelování volatility vybraných akciových indexů zemí střední Evropy

Volatility Modelling of the Selected Central European Stock Market Indexes
Anotace:
Předložená diplomová práce je věnována modelování volatility akciových trhů v zemích střední Evropy. Práce je zaměřena na maďarský, polský, slovenský a český akciový trh. Hlavním cílem diplomové práce je empirická analýza volatility vybraných akciových indexů zemí střední Evropy v období od roku 2004 do roku 2009 pomocí lineárních a nelineárních metod. Dílčím cílem práce je pak posouzení vhodnosti …více
Abstract:
This thesis is devoted to modeling volatility of stock markets in Central Europe. Thesis is focused on the Hungarian, Polish, Slovak and Czech stock market. The main objective of this thesis is an empirical analysis of the volatility of stock indexes of selected countries in Central Europe in the period from 2004 to 2009 using linear and nonlinear methods. Sub-goal of the thesis is to assess the appropriateness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Seďa
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava