Nikola FIALOVÁ

Bakalářská práce

Specifické sociální zátěže vedoucí ke vzniku a udržování psychogenních a psychosomatických poruch a onemocnění

Health risk factors of specific social environment can cause psychogenic and psychosomstic disorders and diseases psychosamatic
Anotace:
Práce se zabývá možností vlivu sociální zátěže na vznik a udržení psychosomatické poruchy a onemocnění. Teoretická část vymezuje problematiku psychosomatiky a sociálních zátěží. V praktické části nalezneme kazuistiku, ta popisuje život respondenta, který podle lékařů onemocněl vlivem sociálních krizí.
Abstract:
The thesis focuses on the impact of social stress on the onset and maintenance of psychosomatic disorders and diseases. The theoretical part defines the issue of Psychosomatics and social burden. The practical part contains a case report which describes the life of a subject which according to doctors fell ill due to social crises .
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
Zveřejnit od: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Ing. Marie Lhotová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALOVÁ, Nikola. Specifické sociální zátěže vedoucí ke vzniku a udržování psychogenních a psychosomatických poruch a onemocnění. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses nlfdyq nlfdyq/2
28. 3. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
28. 3. 2014
Bulanova, L.
28. 3. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.