Bc. Juraj Šiška

Diplomová práce

Analýza faktorů ovlivňujících finanční výkonnost podniků na základě výsledků dotazníkového šetření

Analysis of factors with an impact on financial performance based on questionnaire examination
Abstract:
Diploma thesis „Analysis of Factors with an Impact on Financial Performance Based on Questionnaire Examination“ analyzes financial performance of businesses based in czech republic that taken part in questionnaire examination conducted by research centre for the competitiveness of the czech economy in 2007. Statistical methods canonical correlation and regression analysis are employed. Hypotheses concerning …více
Abstract:
Diplomová práca „Analýza Faktorů Ovlivňujících Finanční Výkonnost Podniků na Základě Výsledků Dotazníkového Šetření“ analyzuje finančnú výkonnosť podnikov sídliacich na území Českej republiky, ktoré sa zúčastnili dotazníkového šetrenia realizovaného Centrom výskumu konkurenčnej schopnosti českej ekonomiky v roku 2007. Využité sú štatistické metódy kánonická korelačná a regresná analýza. Práca definuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Maria Králová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management