Theses 

Analýza faktorů ovlivňujících finanční výkonnost podniků na základě výsledků dotazníkového šetření – Bc. Juraj Šiška

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economy and Management / Business Management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Juraj Šiška

Master's thesis

Analýza faktorů ovlivňujících finanční výkonnost podniků na základě výsledků dotazníkového šetření

Analysis of factors with an impact on financial performance based on questionnaire examination

Abstract: Diploma thesis „Analysis of Factors with an Impact on Financial Performance Based on Questionnaire Examination“ analyzes financial performance of businesses based in czech republic that taken part in questionnaire examination conducted by research centre for the competitiveness of the czech economy in 2007. Statistical methods canonical correlation and regression analysis are employed. Hypotheses concerning suppliers and innovation of business are defined and verified. Revealed relations are presented and interpreted.

Abstract: Diplomová práca „Analýza Faktorů Ovlivňujících Finanční Výkonnost Podniků na Základě Výsledků Dotazníkového Šetření“ analyzuje finančnú výkonnosť podnikov sídliacich na území Českej republiky, ktoré sa zúčastnili dotazníkového šetrenia realizovaného Centrom výskumu konkurenčnej schopnosti českej ekonomiky v roku 2007. Využité sú štatistické metódy kánonická korelačná a regresná analýza. Práca definuje hypotézy týkajúce sa dodávateľov a inovácií podniku. Tieto hypotézy overuje, predkladá odhalené súvislosti a interpretuje ich.

Kľúčové slová: Rast Aktív, Rentabilita Aktív ROA, Dodávatelia, Inovácie, CSR, Kodex, Stupne Riadenia, Kánonická Korelačná Analýza, Regresná Analýza, Growth of Assets, Profitability of Assets ROA, Suppliers, Innovation, Code, Echelon of Management, Canonical Correlation Analysis, Regression Analysis

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Maria Králová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 5. 2019 19:04, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz