Marek Růna

Bakalářská práce

Lobbying velkých společností v ČR

Lobbying of Big Companies in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Lobbing velkých společností v ČR“ je problematika lobbingu. Po vymezení základních pojmů týkajících se lobbingu se práce věnuje způsobům regulace lobbingu. Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje lobbingu v České republice. Samostatná kapitola je věnována percepci lobbingu na území ČR. Popsány jsou pokusy regulace na území ČR a rovněž situace ve vybraných státech Evropy …více
Abstract:
The subject of Bachelor thesis “Lobbying of Big Companies in the Czech Republic” is problematics of lobbying. The work deals with the methods of lobbying regulation after defining the basic concepts related to lobbying. The aim of the bachelor thesis is to evaluate the development of lobbying in the Czech Republic. A separate chapter is devoted to the perception of lobbying in the Czech Republic. Attempts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta