Monika VARECHOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta se spinocelulárním karcinomem kůže v pokročilém stádiu nemoci

Nursing Process in the Care of a Patient with Spinocellular Carcinoma of the Skin at an Advanced Stage of the Disease
Anotace:
Vypracovaná bakalářská práce přibližuje problematiku spinocelulárního karcinomu kůže v pokročilém stádiu nemoci u nemocného a vliv nemoci na kvalitu jeho života. V teoretické části jsou uvedené poznatky popisující etiologii, projevy, možnosti diagnostiky a léčby této nemoci. Obsahuje také kapitoly zabývající se paliativní péči a rolemi sester v péči o nemocného v pokročilém stádiu nemoci. Praktická …více
Abstract:
Developed bachelor thesis approaches the issue of squamous cell carcinoma of the skin in the advanced stage of the disease in the sick person and the impact of the disease on the quality of his life. In the theoretical part are referred to knowledge about the etiology, manifestations, possibilities of diagnostics and treatment of this disease. It also contains a chapter dealing with palliative care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VARECHOVÁ, Monika. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta se spinocelulárním karcinomem kůže v pokročilém stádiu nemoci. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta