Bc. Zuzana Habrovanská

Bachelor's thesis

The Mutual Influence of an Adult Learner and a Beginning Tutor in One-to-One Classes: a Case Study Based on Learning Style Preferences

The Mutual Influence of an Adult Learner and a Beginning Tutor in One-to-One Classes: a Case Study Based on Learning Style Preferences
Abstract:
Cílem bakalářské práce „Vzájemný vliv dospělého studenta a začínajícího tutora v individuálním vyučování: případová studie založená na preferencích stylů učení“ je sledovat pokrok studenta, stejně jako profesní růst začínajícího tutora během tří měsíců individuálního vyučování a popsat vliv využití učebních stylů na vyučovací proces. V teoretické části práce jsou uvedena specifika učení se cizímu jazyku …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “The Mutual Influence of an Adult Learner and a Beginning Tutor in One-to-One Classes: a Case Study Based on Learning Style Preferences” is to follow the progress of the learner as well as the professional growth of the beginning tutor during three months of weekly one-to-one English classes and to identify the role of their preferred learning styles in the process. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta