Ing. Matěj Bednář

Bachelor's thesis

Dopad změny vlastnické struktury podniku na daný podnik

Influence of the change in ownership structure of the company
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Dopad změny vlastnické struktury na daný podnik“ je analýza dopadů změn při změně vlastnické struktury v hotelovém zařízení. V první části práce je popsáno, jak vypadá chod hotelu. Následuje popis podniku i společností, které daný podnik vlastnily a vlastní. Poté analýza provozních změn v jednotlivých úsecích následovaná analýzou finanční. V další kapitole je rozebírán dopad …more
Abstract:
The topic of bachelor thesis „Influence of the change of ownership structure of the company“ is the analysis of the effects of changes in ownership structure in hotel. The first part describes how hotel works. What follows is a description of the hotel and the companies that owned the hotel before and now. Next is the analysis of the operational changes followed by financial analysis. Next chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2014
  • Supervisor: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta